language aquisition

פשוט יש לו כישרון לשפות

כולנו באיזהשהו שלב או אמרנו בעצמני או שמענו ידיד אומר, "אני פשוט לא טוב בשפות," או משהו דומה לזה. בדרך כלל אנשים אומרים משהו כזה כשמישהו אחר מציע להם ללמוד שפה חדשה, והם לא רוצים באמת לנסות זאת. מה הייתם אומרים שהיא הסיבה לכך שאנשים לא מנסים לעשות דבר מה? אני הייתי אומר מהניסיון האישי שלי שבדרך כלל זה בגלל הפחד מכישלון. המשפט ההוא מביע בקיצור את שתי העובדות האלה: מגדירים את הדובר ככישלון בשפות, ובכך מספקים לו את התירוץ שאין לו בכלל צורך לנסות.

Subscribe to RSS - language aquisition